Luksus Brænde
Kontaktinformationer
Her kan du finde vores regler og handelsbetingelser
Her kan du finde information og beskrivelser om hvad biobrændsel er
Tilbud på træbriketter og briketter
Tilbud på briketter til Fyn og Jylland
Tilbud på briketter til Jylland træbriketter
Tilbud på vores MIXIT briketter mixit træbriketter
Information og tilbud på vores BIOSUPER briketter
tilbud og information om vores SEDI træbriketter
informationer priser og tibud på vores bark briketter
side to med informationer priser og tilbud på vores bark briketter
tilbud priser og informationer om vores RONDO
informationer priser og tilbud på vores overnight briketter
tilbud priser og informationer om vores salg af bøgebriketter
nummer to side med priser tilbud og informationer om vores salg af bøgebriketter
Pejsebrænde
Besparelser

I tabellen nedenfor kan man se de besparelser på et årligt basis ved at fyre med diverse brædselstyper.
Udgangspunktet for disse beregninger er taget i det årlige forbrug af varme hos et alm. parcelhus som ligger på ca. 22.000 kWh.Energi i kWhCa. pris pr. kWhUdgift pr. årBesparelse pr. år i forhold til olie
Træpiller løst4,91 kWh/kg ca. 6-8% restfugtighed0,43 kr./kWh9.460 kr6.820 kr. (42 %)
Træpiller i sække4,91 kWh/kg ca. 6-8% restfugtighed0,47 kr./kWh.10.340 kr.5.940 kr. (36%)
Træbriketter4,91 kWh/kg ca. 6-8 % restfugtighed0,49 kr./kWh.10.780 kr.5.500 kr. (34 %)
Brænde Ask4,08 kWh/kg ca. 20 % restfugtighed0,45 kr./kWh.9.900 kr.6.380 kr. (39 %)
Brænde Bl. Løv4,08 kWh/kg ca. 20 % restfugtighed0,43 kr./kWh.9.460 kr.6.820 kr.(42 %)
Olie9,9 kWh/L0,74 kr./kWh.16.280 kr.Ingen
El1 kWh1,73 kr./kWh.38.060 kr.-21.780 kr.(+130 %)
Der er i beregningerne ikke taget højde for virkningsgraden i Fyringsanlægget.


Besparelserne er beregnet af ingeniør M. af IDA. Michael Jakobsen
Kilder baggrundsmateriale: Formel.dk, Skovforeningen.dk, Videncenter.dk.
Træets egenskaber

På trods af forskellig tyngde af træarter, varmer de alle lige meget pr. kg brænde.

TræartRumtæthed træ
(kg tørstof/m3)
Bøg580
Eg570
Ask570
Elm565
Birk540
ær (= ahorn)500
Bjergfyr490
Pil460
El440
Skovfyr430
Lind420
Gran og poppel370
Det ideelle optændingsbrænde er de lette træarter som er nemme at kløve. Dog udvinder man ikke lige så meget varme af disse i forhold til de tungere træarter, samtidigt med at de brænder hurtigere.

I 1 kg. tørt træ er der hvad der svarer til ca. 5,25 kWh eller 19 megajoule, hvilket svarer nogenlunde til ½ liter olie. Dog vil der altid være lidt mere vand i brænde og en brændeovns virkningsgrad er ikek så høj som ved oliefyret. Det vil sige at ud af et kg. træ får man ikke helt ½ liter olie, men derimod en smole mindre.

Billige træbriketter Billige briketter Billigt pejsebrænde Billigt brænde Billige træpiller

Opmåling af pejsebrænde:

Der anvendes et antal forskellige måleenheder når man opmåler træ:

Stablede rummetre:
En stablet rummeter indeholder ca. 70% træmasse af løvtræ kløvet i længder under 60 cm. Størrelsen på træmassen er meget afhængig af hvor lige stykkerne er og hvor store de er, for jo længrere stykekrne af pejsebrænde er, jo mindre træmasse får man.

Skovrummeter:
Denne måleenhed er liesom når man ser stablede stammer, med en længde på 2 meter. Disse stakke af brænde indholder 20-25% "luft" grundet det faktum at stammerne aldrig er helt lige. Når der er tale om disse 2 meter lange stykker er der ca. hvad der svarer til 60% træmasse i stasblen.

Kasserummeter:
Når træstykkerne er fyldt i en kasse på 1 kubikmeter kaldes det en kasserummeter. Grundet en meget usikker målemetode med et "luft"-indhold på ca. 60% bliver denne måleenhed karakteriseret som "rummeter".

Brændes vægt pr. rumenhed:

Afhængigt af hvor fugtigt/tørt brændet er, er det stort set umuligt at sige hvor meget vægten er pr. rummeter. Hvis man tager et eksempel med når brændet er helt frisk er der næsten lige så mange kg. vand som der er træ, vægtmæssigt.